PRIVACY POLICY

PRIVACY VERKLARING SALAMANDER LIFESTYLE en WILLEMIJN DE LANGE FOTOGRAFIE

Salamander Lifestyle vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Deze policy geldt zowel voor Salamander Lifestyle (coaching) als voor Willemijn de Lange Fotografie.
Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met willemijn@salamanderlifestyle.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Salamander Lifestyle is een eenmanszaak, gevestigd te (7944 HT) Meppel aan de Industrieweg 5. Willemijn de Lange Fotografie is hier een onderdeel van. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78330904.
Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de datum en locatie van uw fotoshoot, gegevens van derden en de bijzondere persoonsgegevens die zichtbaar zijn op de foto’s die ik van u en uw eventuele gasten/medewerkers maak.

Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar de gegevens, uitgezonderd de foto’s, tot 1 jaar na onze overeenkomst. Wanneer u binnen die dat jaar nogmaals gebruik maakt van mijn diensten zal deze termijn opnieuw gaan lopen. Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin uw foto’s met eventueel uw naam of social media account. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven.

Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn portfolio, totdat u een verzoek doet tot verwijdering. Wanneer u bij het aangaan van de overeenkomst heeft aangegeven, dat u wenst dat ik uw foto’s of bepaalde foto’s NIET gebruik voor mijn portfolio, dan zal ik dat uiteraard niet doen en heeft deze alinea op u geen toepassing.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst.

Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen. Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw voornaam, eventueel woonplaats en inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten, bewaar ik tot u een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.
De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens verwerk wanneer u bij een shoot aanwezig bent of voor een coachingstraject hebt ingeschreven.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  • Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Salamander Lifestyle om uw gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar willemijn@salamanderlifstyle.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Salamander Lifestyle zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen.
Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar willemijn@salamanderlifestyle.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten.
Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.